Stemmen er et instrument


 

Den personlige stemme

Mennesket har grundlæggende samme anatomiske ansigtsopbygning, men der er alligevel ingen der er helt ens. Sådan er det også med stemmen. Det kan være, at der er forskel på stemmelæbernes længde eller på halsens længde, størrelsen på tungen eller vores muskler og derfor lyder vi forskelligt når vi synger.
Nogle mennesker er i stand til at efterligne en andens stemme, fordi de rent fysisk "indstiller" de forskellige "områder", der har med stemmen at gøre, således at stemmen kommer til at "se ud som" en andens, men de er som regel ikke bevidst om hvilke indstilling der foretages - det er bare en fornemmelse. I princippet er det rent anatomisk muligt at gøre kunsten efter uden at have denne fornemmelse, hvis bare man kender til de fysiske områder der medvirker til frembringelse af lyd, og vel at mærke behersker dem.

Man kan sammenligne stemmen med en guitar som tilsluttes forskellige effekter alt efter hvordan guitaristen ønsker at det skal lyde, samtidig med at fingrene og "slagene" placeres på en bestemt måde. Sådan kan man også forme sin egen stemmes lyd, til en vis grænse, for stemmen er lige så personlig og unik som vores udseende.

 

Hør hvad du synger

Jeg er tilhænger af den opfattelse, at alle der er i besiddelse af de fysiske betingelser, der kræves for at synge, kan lære at synge. Det er viljen og indstillingen til det at synge, der er afgørende for, om det er muligt. Kunsten er at have fornemmelse for, og indsigt i, forbindelsen mellem øret og det man synger.
Når nogle mennesker ikke er i stand til at synge på anden måde end at brumme sagte med på ordene i en fællessang, uden at flytte sig synderligt rent tonemæssigt, er det fordi de ikke fokuserer på denne forbindelse. Man betegner dem så blot som "tonedøve", som om det var et fysisk handicap. Det er det ikke. Det er et spørgsmål om at "opdage", at det er via øret, man kan forholde sig til de toner, der kommer ud af munden.

I sangundervisningen kan man således forsøge at skabe opmærksomhed omkring dette, ved hele tiden at fokusere på det at lytte til sig selv, at lytte til sine egne toner i forhold til harmonier og ved at forhold sig til "hvad hørte du nu, til forskel fra før" o.s.v.

Min egen erkendelse af denne tone/øre forbindelse opstod i forbindelse med korarbejde, hvor det at lytte til hinanden jo er alfa omega. Det, sammenholdt med at placere struben højere, medførte at det var lettere at synge rent.

 

Udtryk - kunst og magi

Når man skal synge en sang er det vigtigt at vide hvad det er sangen handler om, og hvad man ønsker at fortælle med den. En misforstået måde at leve sig ind i en sang på er, at "føle hvert eneste ord", på den måde bliver det selvsmagende og man når, populært sagt, ikke ud over scenekanten. Man må præsentere sin sang og få tilhørerne til at føle. Det er som at male billeder med ordene, eller som en musiklærer engang beskrev det for mig. "Du skal se det som en musikalsk middag, du har forberedt og nu skal servere for mig".

Magien ligger bl.a. i pauserne, hvor man på samme måde som en skuespiller skal give plads til publikums egne billeddannelser eller indlevelse, der naturligvis er sat an hos sangeren.

Hvis man synger meget svagt eller er genert, kan det hjælp at adskille ordene overdrevet og synge tydeligt og artikuleret. På den måde bliver fokus flyttet fra det at synge, til det der synges om - både for sanger og den der lytter.

Det vigtigste er at gøre sangen til sin egen og at synge den på sin egen måde. Man skal ikke forsøge at lyde som en anden. Det er ægtheden i en sang der forfører.

Udover den tekniske ekspertise er der, ikke at forglemme, den kunstneriske indsigt og magien - kunsten at lytte til det man selv synger og magien i det udtryk man lægger i sin sang.

 

 

 

"Jeg kan ikke udstå at synge en sang på samme måde to aftner i træk, for slet ikke at tale om at synge dem på samme måde med to (eller ti) års mellemrum. Hvis man er i stand til dét er det ikke musik, det kan være eksercits, ordre-adlydelse, men ikke musik."

 


Billie Holiday

 

musikmette  web opdateret 10-11-14